Od wady zgryzu do dysfunkcji narządowych i mięśniowo-szkieletowych. Diagnostyka funkcjonalna i terapia manualna dzieci i dorosłych – Dr n. med. Marian Majchrzycki
Łódź, 04-05.07.2024

1550,00 

Prowadzący: Dr n. med. Marian Majchrzycki

Miejsce: Nasze Centrum LogopedyczneSOS (Aleje Politechniki 27, 93-557 Łódź)

Termin: 04-05.07.2024 (czwartek-piątek)

Czas trwania: czwartek: 10:00-19:00, piątek: 08-14:15

Ilość miejsc: ograniczona

Kurs przeznaczony jest dla:

 • fizjoterapeutów,
 • techników fizjoterapii,
 • studentów fizjoterapii,
 • studentów medycyny,
 • lekarzy,
 • masażystów,
 • terapeutów manualnych,
 • logopedów,
 • neurologopedów,
 • osób pracujących z małymi dziećmi.

Uwagi:
Każdy z uczestników przed terminem szkolenia otrzyma szczegółowego e-maila z informacjami dotyczącymi miejsca kursu.
W razie pytań zachęcam do kontaktu: info@logopedycznesos.pl.

Pozostało dostepnych miejsc: 21

Zaliczka : 300,00 

Opis

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu: Uczestnicy powinni znać anatomię i fizjologię człowieka. Celem łatwiejszego osiągnięcia celu głównego uczestnicy powinni zapoznać się z materiałami dydaktycznymi otrzymanymi na kursie oraz zapoznać się z ogólnodostępną literatura naukową.

Forma szkolenia: Trening połączony z wykładem, dyskusja, ćwiczenia, praca na sobie nawzajem lub na modelach. Uczestnicy pracują w parach, każda z par przy jednym stole fizjoterapeutycznym.

PROGRAM KURSU :

Dzień 1

 1. Anatomia stawu skroniowo-żuchwowego.

1.1.Żuchwa, dół żuchwowy.

1.2. Krążek stawowy; funkcja krążka stawowego. 

1.3. Torebka stawowa.

1.4. Więzadła.

1.5. Mięśnie: anatomia, funkcja i badanie palpacyjne, ocena funkcjonalna:

– Mięsień skroniowy

– Mięsień żwacz

– Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy

– Mięsień skrzydłowy boczny

– Mięsień klinowo-żuchwowy

– Mięśnie nadgnykowe

– Mięsień podgnykowe

– Mięśnie zagnykowe

– Mięśnie dna jamy ustnej

– Mięśnie języka

– Mięśnie mimiczne

1.6.Unerwienie stawu skroniowego.

1.7.Unaczynienie stawu skroniowo-żuchwowego.

2. Biomechanika żuchwy:

2.1.Otwieranie ust

2.2.Zamykanie ust

2.3.Protruzja i retruzja

2.4.Laterotruzja

3. Dysfunkcje czaszkowo-żuchowowe:

3.1.Bruksizm

3.2.Migreny

3.3.Zwykłe bóle głowy

3.4.Napięciowe bóle głowy

3.5.Bóle neuropatyczne jamy ustnej i części twarzowej

3.6.Ból stawu skroniowo-żuchwowego

3.7.Szumy uszne

4. Objawy kliniczne dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych:

4.1.Ból

4.2.Krepitacje, trzaski, ograniczenia ruchomości

4.3.Tkliwość

4.4.Inne

5. Stawy skroniowe i postawa ciała:

– ocena postawy ciała korelacje w odniesieniu do zgryzu;

– pozycja żuchwy a postawa ciała;

– omówienie wybranych modeli napięć i schematów posturalnych;

– model zstępujący;

– model wstępujący;

– łańcuchy dysfunkcji;

– trójkąty funkcjonalne w odniesieniu do stawu skroniowo-żuchwowego.

6. Ocena zgryzu.

7. Ocena okluzji.

8. Analiza fotograficzna zaburzeń w obrębie twarzy.

9. Ocena napięć w obrębie twarzy – badanie wizualne, badanie palpacyjne.

10.Ocena ustawienia kości gnykowej – badanie palpacyjne.

11.Dysfunkcje mięśniowo-powięziowe.

12.Badanie pozycji stawu skroniowo-żuchwowego.

13.Odruchowy test długości ramion.

Dzień 2

1.Badanie punktów spustowych mięśni:

– mięsień skroniowy;

– mięsień żwacz;

– mięsień skrzydłowy przyśrodkowy;

– mięsień skrzydłowy boczny;

– mięsień klinowo-żuchwowy;

– mięśnie nadgnykowe.

2.Ocena postawy ciała i napięć mięśniowo-szkieletowych na pacjentach.

3.Ocena postawy ciała korelacje w odniesieniu do zgryzu.

4.Pozycja żuchwy a postawa ciała.

5.Terapia mięśni żucia

– mięsień skroniowy;

– mięsień żwacz;

– mięsień skrzydłowy przyśrodkowy;

– mięsień skrzydłowy boczny;

– mięsień klinowo-żuchwowy;

– mięśnie nadgnykowe;

– mięsień podgnykowe;

– mięśnie zagnykowe;

– mięśnie dna jamy ustnej;

– mięśnie języka;

– mięśnie mimiczne.

6.Terapia stawów skroniowo-żuchwowych:

– kompresja;

– dekompresja;

– manipulacja;

– dysfunkcyjnych trajektorii;

– inne.

7.Terapia najczęściej powstających napięć w powiązaniu z wadami zgryzu:

– przepony;

– wybrane grupy mięśniowe;

– wybrane stawy podlegające najczęściej dysfunkcji.

8..Autonomiczny układ nerwowy – rola w wadach zgryzu i napięciach w ciele.

9.Terapia intraoralna.

10. Ćwiczenia usprawniające narząd żucia.

11.Ćwiczenia postawy ciała. 

12.Ćwiczenia: autonomiczny układ nerwowy.

Instruktor szkolenia: 

Dr n. med. Marian Majchrzycki – osteopata, terapeuta manualny, fizjoterapeuta prowadzący od kilkunastu lat praktykę zawodową. Absolwent Wydziału Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Osteopatii w Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii. Swoją wiedzę oraz doświadczenie zdobywa podczas licznych kursów prowadzonych przez nauczycieli z Polski i z całego świata: Belgia, Francja, Portugalia, Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia, Tybet. Pracował w klinikach na oddziałach: ortopedycznym, neurologicznym oraz intensywnej terapii. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Autor i współautor ponad 100 artykułów naukowych na temat usprawniania narządu ruchu, z zakresu terapii manualnej, osteopatii, ortopedii, neurologii, onkologii, geriatrii. Prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w latach 2011-2018. Twórca i redaktor naukowy monografii „Dysfunkcje narządów ruchu”.

Opinie

There are no reviews yet

Napisz pierwszą opinię o „Od wady zgryzu do dysfunkcji narządowych i mięśniowo-szkieletowych. Diagnostyka funkcjonalna i terapia manualna dzieci i dorosłych – Dr n. med. Marian Majchrzycki
Łódź, 04-05.07.2024

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *